[Misafirler Kayıt Olmadan Link Göremezler Lütfen Kayıt İçin Tıklayın ! ]

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş - Ders Notları ve Sınav Soruları


Ünite 1: Giriş
Sayısal Coğrafi Bilgi
CBS tanımı
CBS’nin bileşenleri
CBS uygulama alanları
CBS ile ilişkili disiplinler
CAD/CAM sistemleri
Tarihsel perspektif


Ünite 2: Veri Girişi
CBS için verinin önemi
Mevcut grafik veya görüntülerin kullanılması ile veri girişi
Elle sayısallaştırma
Otomatik veya yardımlı sayısallaştırma
Gerçek zamanlı sayısal veri
Mevcut sayısal veri


Ünite 3:Coğrafi Konumlandırma
Dünya Koordinat Geometrisi
Üç Boyutlu Sistemler
Düzlem Koordinat Sistemleri


Ünite 4: Harita Projeksiyonları
Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi
Projeksiyon Yüzeyleri
Bozulmalar
Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi


Ünite 5: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
Veri Yönetimi Kavramları
VTYS’nin avantajları
Veri Taslakları
Veri Modellerinde Mantık
İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS)
Veri Normalizasyonu
Ünite 6: Mekansal Verinin Sunumu ve Organizasyonu
Vektör Veri Modelleri
Hücresel Veri Modelleri
Vektör ve Hücresel Veri Modelleri Arasındaki Dönüşüm
Mekansal Veri Organizasyonu
Özelliklerin Simgeleştirilmesi
Ünite 7: Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi
Düzeltme/Sınflama/Genelleme, Ölçümler
Bindirme Analizleri
Ağ Analizleri
Komşuluk Analizleri
Fiziksel ve Çevresel Süreçlerin Modellenmesi
Beşeri Süreçlerin Modellenmesi
Karar Verme Süreçlerinin Modellenmesi
Veri Kalitesi ve Hatalar
CBS’de Hata Kaynakları
Hataların Yönetimi