[Misafirler Kayıt Olmadan Link Göremezler Lütfen Kayıt İçin Tıklayın ! ]Petroloji - Ders Notları

OTURUM #
KONULAR
DERS NOTLARI
EL NOTLARI
Kayaç oluşturan mineraller (KOM)
1
KOM I: Olivin ve Spinel
PDF
2
KOM II: Feldispatlar
PDF
3
KOM III: Piroksenler
PDF
4
KOM IV: Piriboller
PDF
Termodinamik
5
1-Enerji fonksiyonları-E-S-V ve G-T-P-X
Faz DiyagramlarıPDF
6
P-T-X Faz Diyagramları
Gibbs Faz Kuralı
PDF 1
PDF 2
7
2-Değişim Reaksiyonları ve Denge Sabiti
8
3-Yerkürenin Dış Mantosu-Faz İlişkileri ve Tektonik Ortamlardaki Değişimler
PDF
Yerkürenin YapısıPDF
Petroloji
9
Manto Kayaç Tipleri ve Süreçleri
Piroksen Termobarometresi
10
Serpantin Dengesi – Mantonun Geri Dönüşümü
Manto Kayaçlarının Kökeni – Magmatik – Metamorfik Süreçler
PDF
11
4-Ergime ve Kristallenme Süreçleri
T-X-X Faz Diyagramları (3 Bileşenli) Kabuk ve Mantodaki Donma/Ergime
PDF
Üçlü Sistemler PDF
12
5-Bazaltlar, Komaititik Kayaç Serileri Manto Ergime Süreçleri
PDF
Bazaltlar PDF
13
Ara Sınav
14
6-Faz Dengesi: Silikat + H2O
Yitim Zonlarında Magma Oluşumu
PDF
Sulu (H2O) ErgimePDF
15
7-Granitik Kayaçlar ve Kıtasal Magmatik Süreçler
PDF
Magmatik SüreçlerPDF
16
Kıtasal Kabuk Magmatik Kayaçları
PDF
17
Sedimanter Kayaçların Ana Tipleri
Yeryüzeyindeki Sedimanların Dağılımı
PDF
Sedimanter Protolitler PDF
18
Metamorfik Petroloji 1- Metamorfik Süreçler, Dokanak, Bölgesel, T ve P Değişimleri
PDF
19
Metamorfik Petroloji 2 – Metamorfik Fasiyesler
Kabukta Isı Akışı ve Isı Üretimi
PDF
20
Metamorfik Petroloji 3 – Pelitik Kayaçların Metamorfizması Mineraller ve İzogradlar
21
Metamorfik Petroloji 4 - Pelitler - AKFM Sistemi Sürekli ve Süreksiz Reaksiyonlar
PDF
22
Metamorfik Petroloji 5 – Mafik Kayaçların Metamorfizması, Metamorfizma
PDF
23
Yeşilşistler, Mavişistler ve Eklojitler
24
Metamorfik petroloji 6 – Kalk-silikatların Metamorfizması
PDF