Sugar brother (Şeker kardeşim),

Be a young man for two minutes (iki dakka delikanlı ol).

We put you in a man place , you become Tempra (Adam yerine koyduk hemen arkanız kalktı).

No need to be artist (Artizliğin lüzumu yok).

We know that this work takes much money, too (Bu işlerin çok para tuttuğunu biz de biliyoruz).

No, why do you creating tension anymore , subtree? (Hayır da , daha ne diye gerginlik yaratıyorsun
ki , dallama?).

I eat all of you nobody understand. (Alayınızı yerim haberiniz olmaz).

You not understand the word , you eat the grass where I put you . (Laftan anlamıyorsunuz , hala
koyduum yerde otluyorsunuz)

No drawings mrawings my brother ! (Proje mroje yok kardeşim! )

You make 3 kurush work camel. ( 3 kuruşluk işi deve yaptınız)

I understand we can not understand with you . (Anlasıldı biz sizinle anlaşamayacağız. )

But , if you go with this head to army , you take NAH as diploma. (Ama, siz bu kafayla giderseniz
askere nah alırsınız teskere. )

Here that much ! ( İşte o kadar! )