7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Like Tree1Likes
 • 1 Post By mavi1991

Konu: Yıldız Teknik Üniversitesi

 1. #1
  Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.08.2009
  Yaş
  34
  Mesajlar
  253
  Konular
  101
  Tecrübe Puanı
  0

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tarihçe
  Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.

  Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.

  Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.

  İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
  İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.
  Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.
  1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.

  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.

  Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.
  Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. 2. #2
  Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.08.2009
  Yaş
  34
  Mesajlar
  253
  Konular
  101
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi
  YILDIZ, MERKEZ KAMPÜS
  TarihçeBeşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.

  İletişim BilgileriBarbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
  Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat)

  Fakülte ve BölümlerElektrik-Elektronik Fakültesi
  » Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  » Elektrik Mühendisliği Bölümü
  » Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi » İktisat Bölümü
  » İşletme Bölümü
  » Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  İnşaat Fakültesi
  » Çevre Mühendisliği Bölümü
  » İnşaat Mühendisliği Bölümü
  » Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

  Makina Fakültesi
  » Endüstri Mühendisliği Bölümü
  » Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü
  » Makina Mühendisliği Bölümü
  Mimarlık Fakültesi
  » Mimarlık Bölümü
  » Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

  Sanat ve Tasarım Fakültesi
  » Sanat Bölümü
  » İletişim Tasarımı Bölümü
  » Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

  Enstitüler » Fen Bilimleri Enstitüsü
  » Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Rektörlüğe Bağlı Bölümler
  » Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  » Türk Dili Bölümü
  » Beden Eğitimi Bölümü
  » Enformatik Bölümü

  DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
  TarihçeKışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un alınması sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.
  Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapılmıştır. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.

  İletişim BilgileriDavutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul
  Tel : 0212 449 15 00
  Faks: 0212 449 15 14

  Fakülte ve BölümlerFen-Edebiyat Fakültesi
  » Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  » Biyoloji Bölümü
  » Fizik Bölümü
  » İstatistik Bölümü
  » Kimya Bölümü
  » Matematik Bölümü
  » Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  » Tarih Bölümü
  Eğitim Fakültesi
  » Eğitim Bilimleri Bölümü
  » Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  AYAZAĞA KAMPÜSÜ
  TarihçeMeslek Yüksek Okulu ve Yurtlar bu kampüsde yer almaktadır.

  İletişim BilgileriBüyükdere Caddesi 80670 Maslak-İstanbul
  Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat)
  Faks: 0212 276 68 88

  Fakülte ve BölümlerYüksek Okullar
  » Meslek Yüksek Okulu


 3. #3
  Junior Member mrgdk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.02.2010
  Mesajlar
  8
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi

  inşaat fakultsi taşındı senyede elektrık elektronık taşınıyor haberın olsun

 4. #4
  Junior Member Laurelinx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.07.2010
  Yaş
  28
  Mesajlar
  10
  Konular
  4
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi

  bu sene kesin taşınıyor mu elektrik-elektronik sanırsam 2. dönem oradaymış
  If there were words for this<br />would i sing or would i scream?<br />I&#39;d give my blood to stay<br />my blood just to stay right here<br />something can never share<br />this urging need to<br />invite the darkside in<br />into my haven

 5. #5
  Junior Member mrgdk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.02.2010
  Mesajlar
  8
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi

  yok seneye taşınıyo sansu-ılık ışte son sene davutpaşaya duştuk

 6. #6
  Junior Member ynrynr1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.01.2011
  Yaş
  28
  Mesajlar
  12
  Konular
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi

  Oradaki fakülte harika oldu labaratuvarlar arttı ayrıca yüksek gerilim labaratuvarımızda yapıldı, okul ulaşım derdini servislerle dindirirse çok güzel olacağına eminim...
  http://1msyt1.deviantart.com<br />http://electroshocked.blog.com/ (yakında sitemde açılacaktır, my site will be opened soon)

 7. #7
  Junior Member mavi1991 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17.11.2011
  Mesajlar
  4
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Yıldız Teknik Üniversitesi

  dağ başına medeniyet kurduk,yeni kampüs sayesinde gelecek 4 5 sene icerisinde
  1 itü
  2 yıldız
  3 ......
  4 ......
  .
  .
  .
  Gaygysyz likes this.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •