5 sonuçtan 1 ile 5 arası
  1. #1
    Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    07.08.2009
    Yaş
    34
    Mesajlar
    253
    Konular
    101
    Tecrübe Puanı
    0

    Marmara Üniversitesi

    TARİHÇESİ:
    16.01.1883' de "Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi" ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu'nda İstanbul Kız Lisesi' nin arkasında bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887'de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir. 21 Eylül 1889'da Maarif Nezaretine bağlanan okul, 1893 yılında ileride islahi ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lagvedilmistir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
    1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel, kısmi sanı) hale getirilmiştir.
    Cumhuriyet döneminin başlamasıyla (1923 - 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi, Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır. 1924 - 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız - erkek - karma) eğitime başlamıştır. 15.02.1932'de belirtilen üç kademe küçük ticaret mektebi (1934 - 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur) Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır.
    Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır.
    Marmara Üniversitesi'nin bugünkü temel karakteristiği 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nda öngörülen amaç ve ana ilkelere uygun olarak Ulu Önder'in öngördüğü, çağdaşlaşma öncüleri arasına katılmış, demokrat, eşitlikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaşmasıdır. 20.07.1982' de 20 profesör, 31 doçent, 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi, 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı, 280 öğretim elemanı ile ise başlanmış, 01.10.1998'de 369 profesör, 276 doçent, 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497'si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır. Artış on kattır. 1982 - 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudumuz bugün örgün, ikinci, önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024'tür. Bu gelişmeler sonucu, toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi'den sonra üçüncü, öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır. 1998 - 1999 eğitim - öğretim yılında 8755 öğrenci kaydetmiş bulunuyoruz.
    Marmara Üniversitesi, 1982 - 1983 eğitim öğretim yılında dokuz fakülte, bir yüksekokul, bir enstitü ile eğitim ve öğretime baslamıştır. Bugün fakülte sayısı on dörde, yüksekokul sayısı dokuza, enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Önlisans, lisans program sayısı 136'dır.

  2. #2
    Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    07.08.2009
    Yaş
    34
    Mesajlar
    253
    Konular
    101
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: Marmara Üniversitesi

    ÜNİVERSİTEMİZ HAKKINDA
    Marmara Üniversitesi, 124 yıllık geçmişi, 3.000 civarında seçkin öğretim elemanı ve 60.000'e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul'da, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Türkçe ve İngilizce eğitim veren, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile birlikte, dört dilde öğrenim sunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek “çok dilli” üniversitesidir. Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilimsel faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, gerek akademisyenlerimizin gerekse öğrencilerimizin katılımları ve özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir.
    Marmara Üniversitesi, birincil görevi olan, çağdaş eğitim ve öğretimle birlikte, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir yönetimi amaç edinerek, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Bu hedefler temelinde, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 558 profesör, 234 doçent, 569 yardımcı doçent, 237 öğretim görevlisi, 987 araştırma görevlisi, 172 okutman, 78 uzman, toplam 2839 öğretim elemanı ve 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısı görev yapmakta; 1354 idarî personel ise çeşitli birimlerde istihdam edilmektedir. Yaklaşık 500 öğretim elemanımız, diğer üniversitelerdeki derslere de destek olmakta, bilgi ve tecrübelerini Ülkemiz gençliği ile paylaşmaktadırlar.
    Marmara Üniversitesi, 2005–2006 eğitim ve öğretim yılı itibariyle, 51.227 öğrenciye, 2.839 akademik, 1.354 idari personele sahiptir ve bu yapısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük üniversitesidir. Üniversitemiz, 13 fakültesi, 9 yüksekokulu, 11 enstitüsü, 31 araştırma merkezi ve çoğu İstanbul'un Anadolu yakasındaki 13 ayrı yerleşimi ile oldukça büyük bir yüksek öğretim kurumudur.
    Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemiz; Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)'nin, Türkiye'de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa'da işletme ve ekonomi eğitimi akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüzün, kısa adı "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu (European Foundation for Management Development)'na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir.

  3. #3
    Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    07.08.2009
    Yaş
    34
    Mesajlar
    253
    Konular
    101
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: Marmara Üniversitesi

    FAKÜLTELER
    Atatürk Eğitim Fakültesi
    Dişhekimliği Fakültesi
    Eczacılık Fakültesi
    Fen-Edebiyat Fakültesi
    Güzel Sanatlar Fakültesi
    Hukuk Fakültesi
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
    İlahiyat Fakültesi
    İletişim Fakültesi
    Mühendislik Fakültesi
    Teknik Eğitim Fakültesi
    Tıp Fakültesi
    Sağlık Bilimleri Fakültesi

    ENSTİTÜLER
    Fen Bilimleri Enstitüsü
    Avrupa Birliği Enstitüsü
    Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
    Eğitim Bilimleri Enstitüsü
    Gastroenteroloji Enstitüsü
    Güzel Sanatlar Enstitüsü
    Nörolojik Bilimler Enstitüsü
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü
    Sosyal Bilimler Enstitüsü
    Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
    Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

    YÜKSEKOKULLAR
    Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
    Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
    Hemşirelik Yüksekokulu
    İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu
    Yabancı Diller Yüksekokulu

    MESLEK YÜKSEKOKULU
    İlahiyat Meslek Yüksekokulu
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
    __________________

  4. #4
    Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    07.08.2009
    Yaş
    34
    Mesajlar
    253
    Konular
    101
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: Marmara Üniversitesi

    Rektörlük
    Telefon :0 216 414 05 45 (PBX)
    Faks : 0 216 346 20 96 / 0 216 337 14 53
    Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul
    Özel Kalem - Sultanahmet
    Telefon :0 212 518 48 03 / 0 212 518 16 20
    Faks : 0 212 518 16 15
    Santral :0 212 518 16 00

    FAKÜLTELER
    Atatürk Eğitim Fakültesi
    Telefon :0 216 336 74 12 (3 hat) / 0 216 345 47 05 (2 hat)
    Faks : 0 216 338 80 60 / 0 216 338 67 55
    Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul

    Diş Hekimliği Fakültesi
    Telefon : 0 212 231 91 20 / 0 212 231 85 44 / 0 212 231 80 50
    Faks : 0 212 246 52 47
    Adres : Güzelbahçe Büyükçiftlik Sokak No.6 34365 / Nişantaşı - İstanbul

    Eczacılık Fakültesi
    Telefon : 0 216 414 29 62 (3 hat)
    Faks : 0 216 414 29 52
    Adres :Tıbbiye cad. No.49, 34668 Haydarpaşa / İstanbul
    Fen-Edebiyat Fakültesi
    Telefon: 0 216 345 11 86 / 0 216 346 45 53 / 0 216 347 96 41
    Faks: 0 216 347 87 83
    Adres: Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy- İstanbul

    Güzel Sanatlar Fakültesi
    Telefon: 0 216 326 26 67-68-69-70
    Faks: 0 216 339 18 83 0216 329 91 29
    Adres: Küçük Çamlıca Acıbadem 34718 Kadıköy-İstanbul

    Hukuk Fakültesi:
    Telefon: 0 216 349 84 00 (4 hat) 0 216 338 77 03
    Faks: 0 216 338 77 10
    Adres: Tıbbiye Caddesi 34668 Haydarpaşa / İstanbul

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
    Telefon: 0 212 507 99 25 (10 hat)
    Faks: 0 212 505 93 32
    Adres: Ressam Namık İsmail sokak no. 1 34180 Bahçelievler / İstanbul

    İlahiyat Fakültesi
    Telefon: 0 216 651 43 75
    Faks: 0 216 651 43 83
    Adres: Mahir İz Caddesi Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İstanbul

    İletişim Fakültesi
    Telefon: 0 212 233 04 47 / 0 212 225 44 63 / 0 212 248 88 28
    Faks: 0 212 246 74 28
    Adres: Büyükçiftlik Sokak no:6 Nişantaşı Kampüsü 34365 / İstanbul

    Mühendislik Fakültesi
    Telefon: 0 216 348 02 92 / 0 216 348 00 98 / 0 216 348 01 49
    Faks: 0 216 348 02 93
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Sağlık Bilimleri Fakültesi
    Telefon: 0 216 399 93 71 / 0 216 399 93 84 /
    Faks: 0 216 399 62 42
    Adres: M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Kartal Devlet Hastanesi yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal / İstanbul

    Teknik Eğitim Fakültesi
    Telefon: 0 216 336 57 70
    Faks: 0 216 337 89 87
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Tıp Fakültesi
    Telefon: 0 216 336 32 05
    Faks: 0 216 414 47 31
    Adres: Tıbbiye Caddesi No:49 81326 Haydarpaşa / İstanbul

    ENSTİTÜLER
    Fen Bilimleri Enstitüsü
    Telefon: 0 216 338 44 74
    Faks: 0 216 336 74 68
    Adres: M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy /

    İstanbul
    Avrupa Birliği Enstitüsü
    Telefon: 0 216 336 33 35
    Faks: 0 216 347 45 43
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
    Telefon: 0 216 418 20 88
    Faks: 0 216 347 69 51
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Eğitim Bilimleri Enstitüsü
    Telefon: 0 216 449 23 42
    Faks: 0 216 347 33 66
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Gastroenteroloji Enstitüsü
    Telefon: 0 216 421 43 46
    Faks: 0 216 421 43 47
    Adres: M.Ü. Gastroenteroloji Enstitüsü P.K. 53/1 81532 Maltepe / İstanbul

    Güzel Sanatlar Enstitüsü
    Telefon: 0 216 327 45 71
    Faks: 0 216 326 52 87
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Nörolojik Bilimler Enstitüsü
    Telefon: 0 216 421 43 86
    Faks: 0 216 421 43 87
    Adres: M.Ü Nörolojik Bilimler Enstitüsü P.K. 53 Maltepe 34854 / İstanbul

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü
    Telefon: 0 216 414 44 23
    Faks: 0 216 337 99 89
    Adres: Tıbbiye cad. No.49, 34668 Haydarpaşa / İstanbul

    Sosyal Bilimleri Enstitüsü
    Telefon: 0 212 506 47 24 / 506 47 12 / 506 47 13
    Faks: 0 212 506 88 61
    Adres: M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ressam Namık İsmail Sk. No.1 34180 Bahçelievler / İstanbul

    Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
    Telefon: 0 216 345 60 69 / 346 65 82
    Faks: 0 216 336 95 91
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü
    Telefon: 0 212 518 16 00/1214
    Faks: 0 212 516 22 03
    Adres: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 34413 Sultanahmet / İstanbul

    YÜKSEKOKULLAR
    Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 349 39 76
    Faks: 0 216 347 50 86
    Adres: M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 308 56 60-61
    Faks: 0 216 332 16 20
    Adres: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Cuma Yolu Caddesi Anadoluhisarı-Beykoz / İstanbul 34820
    Hemşirelik Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 330 20 20 / 0 216 418 16 06 / 0 216 418 16 07
    Faks: 0 216 418 37 73
    Adres: Tıbbiye Caddesi No:49 81326 Haydarpaşa / İstanbul

    Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 391 58 25
    Faks: 0 216 342 69 18
    Adres: Nuhkuyu Caddesi No:47 34668 Üsküdar / İstanbul
    Yabancı Diller Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 349 00 91 / 0 216 338 20 87 / 0 216 346 29 36 / 0 216 348 07 42
    Faks: 0 216 338 12 40
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    MESLEK YÜKSEKOKULLARI
    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
    Telefon: 0 212 517 20 14 / 0 212 516 39 01 / 0 212 517 20 16
    Faks: 0 212 516 22 94
    Adres: Soğanağa Mahallesi Nur Sokak No:9/11 Beyazıt / İstanbul
    İlahiyat Meslek Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 651 41 99
    Faks: 0 216 651 41 99
    Adres: Mahir İz Caddesi Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İstanbul

    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 336 57 70 / 0 216 418 25 06
    Faks: 0 216 418 25 05
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
    Telefon: 0 216 418 23 85 / 0 216 338 27 98
    Faks: 0 216 418 37 88 / 128
    Adres: M.Ü. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İstanbul

  5. #5
    Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    07.08.2009
    Yaş
    34
    Mesajlar
    253
    Konular
    101
    Tecrübe Puanı
    0

    Ynt: Marmara Üniversitesi

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •