Gebze Meslek Yüksekokulu, Gebze bölgesi Sanayi yoğunluğu ve istihdam ihtiyacı olan teknik elemanların sanayi’nin ihtiyaçları doğrultusunda karşılanması ve bu amaçla "Sanayi-Üniversite" eğitim işbirliğinin gerçekleşmesi amacıyla 2000 yılında Kocaeli Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacına uygun olarak eğitim, teknik ağırlıklı olarak planlanmış ancak, gerek yöre ihtiyaçları ve gerekse Ülkemiz personel ihtiyaçları gözönünde tutularak İktisadi ve İdari Programlar Bölümü de eğitim programlarına dahil edilmiştir. Gebze Meslek Yüksekokulu, 6 eğitim öğretim programı ile 2001-2002 eğitim öğretim yılında 183 öğrenci ile faaliyete başlamıştır. 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibarı ile 544’ü kız ve 1579’u erkek olmak üzere toplam 2123 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. 2007 yılında 5. dönem mezunlarımız, yöre sanayisinde, İstanbul ve çevresinde ve diğer illerde Okul yönetiminin de katkılarıyla çok hızlı iş bulmakta ve nitelikli tekniker/uzman personel olarak iş hayatına katılmaktadırlar. Gebze Meslek Yüksekokulunun sahip olduğu önemli bir olgu, öğrenci potansiyenin yüksek olmasıdır. Bu nedenle okulumuzdan mezun öğrenciler, yöre ve Ülkemizde bir çok sektörde hızlı istihdam imkanına kavuşmaktadır.
Öğrenci potansiyelinin yüksek olmasının önemli nedenlerinden biri, İstanbul ve Kocaeli illerine neredeyse eşit mesafede olması ve Üniversitemizin diğer birimlerine nazaran konumu gereği İstanbul ilinden daha fazla öğrenci çekebilmesidir. Gebze Meslek Yüksekokulu, Çayırova beldesine bağlı bölge ve Çayırova Belediyesine ait arazi içersinde Milli Eğitim Bakanlığına ait, ancak 1995 yılından beri kullanılamayan bir binada eğitim hizmeti vermektedir. Üniversitemizin Çayırova ve Gebze yöresinde mevcut potansiyeli istihdama çevirme yolundaki kararlı politikası, Meslek Yüksekokulumuzun güncel öğrenci sayısının yukarıda verilen rakamlara ulaşmasına neden olmuştur. Diğer yandan Okulumuzda mevcut programların istihdamı sağlayabilecek niteliğe (Ülkemizde az bulunur veya hiç bulunmaması gibi) sahip olması en önemli şartlardan birisidir. Gebze Meslek Yüksekokulu binaya ait fiziki şartların yeterli olmamasına ve eğitim için ayrılan ödeneklerin kısıtlı olmasına karşın öncelikle yöre sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları planlamış, bu konuda en tecrübeli personeli bir araya getirmiş ve teknik-pratik çalışma koşullarının güçlendirilmesi amacıyla gerek Yurtdışı ve gerekse Yurtiçi bağlantılar sayesinde halen kullanılan teçhizatı Okul imkanlarına eklemiştir.
Gebze Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünün ilk programlarından biri olan Mekatronik Programı 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında eğitim faaliyetlerine 30 öğrenci ile başlamış ve ilk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.
Halen eğitim programına kayıtlı 304 öğrencimiz bulunmaktadır.

Gebze Meskek Yüksekoulu Web Sayfası: [Misafirler Kayıt Olmadan Link Göremezler Lütfen Kayıt İçin Tıklayın ! ]