Kaya Kalite Göstergesi (RQD) : Bu parametre karotiyerin bir ilerlemesinde içerisine almış olduğu karot parçalarından, doğal süreksizliklerle birbirinden ayrılmış olan ve 10 cm ve daha uzun olan silindirik şeklini koruyabilmiş parçaların toplam uzunluğunun, manevra boyu'na oranının yüzde olarak ifadesidir.Kaya kalitesi'nin belirlenmesinde yaygın olarak istifade edilen bu parametre ;

RQD = (10 cm ve daha büyük olan karotların toplamı / Manevra Boyu) x 100