İçerik;

Konu: Gıdaların Hazırlanmasında Kullanılan Mikroorganizmalar ve kullanım alanları Hazırlayan: Enes KÜLCÜ Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ( 1. sınıf ) Tarih: 4 Kasım 2002 Ders: Gıda Biyolojisi (Doc. DR. Mustafa Özyurt) A dan Z ye Mikrobiyoloji İÇİNDEKİLER: A.Gıda Mikrobiyolojisine Giriş 01. Giriş 02. Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler 03.Mikroorganizmaların Yarar ve Zararları 04.Mikroorganizmaların Gelişmesi 05.Mikroorganizmaların Çoğalması B.Gıda Mikrobiyolojisi ; Genel Bilgiler 01. Genel Bilgiler Gıda Mikrobiyolojisi ; Yararlı Mikroorganizmalar 01.Genel Bilgiler C.Fermente Gıdalar 01.Giriş 02.Fermente Süt Ürünleri 02.1Peynir 02.2Yoğurt 02.3Tereyağı Yayıkaltı (BUTTERMILK ) ve Ekşi Krema (SOUR CREAM) 02.4 Kefir ve Kımız D.Bazı Bakterilerin Morfolojik ve Fizyolojik Yapıları 01.BACİLLACEAE Familyası a.Acetobacter b.Xanthomonas c.Pseudomonas Aeruginosa 02.LACTOBACTERİACEAE Familyası a.Diplococcus Genusu b.Streptococcus Genusu c.Leuconostoc Genusu Gıda Mikrobiyolojisi ; Saprofitler 01. Genel Bilgiler E.Gıda Mikrobiyolojisi ; İndikatör Mikroorganizmalar 01. Genel Bilgiler 02. İndikatör Mikroorganizmaların Özellikleri 03. Fekal Kontaminasyon İndeksi F.Gıda Mikrobiyolojisi ; Patojenler 01. Genel Bilgiler G.Gıdalarda Mikroorganizma Gelişmesi 0.1 Genel Bilgiler Gıda Mikrobiyolojisine Giriş: 01. Giriş Mikroplar yani mikroorganizmalar yer yüzünde bilinen ilk canlılardır. Bir tahmine göre günümüzden yaklaşık 3 milyar önce ilk bakteriler oluşmuş iken, insan tahminen sadece 3 milyon yıldan bu yana yeryüzünde bulunmaktadır. Mikrobiyoloji çok büyük bir bilim dalıdır. Bu sebeple çeşitli alt gruplara bölünmüştür. Genel mikrobiyoloji tüm alt bölümleri incelerken, gıda mikrobiyolojisi, klinik mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji gibi alt bölümler kendileriyle ilgili konularında yoğunlaşır. Alg bilimi (fikoloji), virüs bilimi (viroloji), protozoa bilimi (protozooloji), parazit bilimi olan (parazitoloji) gibi bilim dalları uzun zamandan beri ana bölüm haline gelmiş iken, örneğin, tarım mikrobiyolojisi içinde rhizobiyoloji ve fitopatoloji ve bunun gibi konular da ekonomik önemleri nedeni ile artık ayrı bölümler olarak ele alınmaktadır. Endüstriyel mikrobiyoloji ve buna bağlı olarak biyoteknoloji ise günümüzün en önemli bilim dalları arasındadır. Biz konuyu işlerken buradan giriş yapmayı uygun gördük. Bu kapsamda Gıda Mikrobiyolojisine konunun içinde geçiş yapacağız. 02. Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler Mikroorganizmalar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan tek hücreli canlılardır. Bakteriler, mayalar, küfler, algler temel mikroorganizmalardır. Şapkalı mantarlar, yosunlar, likenler de aslında mikroorganizmalardır, ancak bunlarda farklılaşmış hücreler ve bunun yanında birleşmiş hücreler olduğu için normal bitkilere benzer görünmektedirler. Bakteri ve mayalarda bu şekilde birleşmiş veya farklılaşmış hücreler yoktur. Tek bir hücreden milyonlarcası çoğalarak koloni denilen ve çıplak gözle görülebilen yapıları oluşturur. Ekmeğin, yoğurdun üzerinde yetişen küfler, reçelin üzerindeki mayalar, sirkenin üzerinde toplanan sirke anası, vücutta çıkan iltihaplı sivilceler ve çıbanlar aslında koloni denilen hücresel yapılardır. Dünyada 500.000 - 6.000.000 arasında farklı türde ve cinste mikroorganizma olduğu sanılmaktadır. Bugüne kadar ancak bunların içinden %5 inden daha azı olduğu kabul edilen 3500 bakteri, 90.000 fungi (maya, küf, şapkalı mantar), 100.000 protist (alg ve protozoa) tanımlanabilmiştir.


Dökümani İndir :

[Misafirler Kayıt Olmadan Link Göremezler Lütfen Kayıt İçin Tıklayın ! ]