Từ hoạt động thực tiễn của SEALAW cho thấy, thực hiện hoạt động thu nợ l* tổng hợp nhiều hoạt động như thu th*p thông tin chứng cứ, giao tiếp, tâm lý v* phán đoán, tố tụng. Đối với người dân, thông thường khi phát sinh nợ thường nghĩ ngay đến nhờ cơ quan chức năng hoặc nhờ đối tượng “xã hội”. Việc nhờ n*y có ưu điểm nhanh gọn trong một số vụ việc nhưng nhược điểm khó kiểm soát được h*nh vi manh động, vi phạm pháp lu*t, nếu gặp khách nợ hiểu biết pháp lu*t v* có quan hệ xã hội sâu rộng thì việc lại bế tắc, có thể d*nh “bẫy ngược” hoặc th*m ch* hết thời hiệu khởi kiện mất quyền đòi nợ.
Đòi nợ theo quy định pháp lu*t ch*nh l* việc chúng ta nắm chắc thông tin đối tượng, hồ sơ, chứng cứ sau đó khai thác điểm yếu của đối tượng về mặt pháp lý, tâm lý, xã hội v* tố tụng. V* dụ, trước khi h*nh động trực diện các bạn cần thu th*p xong hồ sơ chứng cứ, thông tin đối tượng, tránh hiện tượng khi tác động rồi mới tìm cách củng cố chứng cứ thì khả năng th*nh công sẽ giảm đi một phần do đối tượng sẽ chủ động thủ thế, che dấu chứng cứ. Chủ động khai thác tâm lý nợ nần hoặc e ngại lộ thông tin nợ xấu l*m mất uy t*n với gia đình, cơ quan, đo*n thể. Hoặc khai thác triệt để trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ liên đới của gia đình, cơ quan tổ chức.... Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất các bạn cần chuẩn bị l* t*i liệu, chứng cứ chứng minh quyền đòi nợ hợp pháp của mình, chỉ khi bạn có quyền hợp pháp thì tâm lý bạn vững v*ng, chủ động trong công việc.
Đó l* những nét cơ bản nhất của hoạt động đòi nợ, để biết chi tiết hơn các bạn có tham khảo thêm tại website: dichvuthuno.com hoặc luatsudongnama.com của Lu*t sư Đông Nam Á – SEALAW hoặc học online Kỹ năng thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp chuyên sâu tại website: kyna.vn.
Với gần 20 năm hình th*nh phát triển, đã thụ lý giải quyết trên 18.000 vụ/việc của 40 lu*t sư v* 25 cán bộ pháp lý chuyên môn, SEALAW GROUP đã đem lại sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức t*n dụng.

Một số ưu điểm từ dịch vụ của SEALAW:
1. Không dùng vũ lực, cưỡng đoạt;
2. Không s* dụng h*nh vi lừa đảo, lạm dụng quyền lực;
3. Không s* dụng các h*nh vi vô lương tâm, thiếu đạo đức;
4. Không ảnh hưởng uy t*n, danh dự chủ nợ;
5. Ho*n to*n hợp pháp v* chuyên nghiệp.
6. Phạm vi hoạt động/dịch vụ cung cấp rộng, bao gồm (không giới hạn) các hoạt động lu*t sư tham gia tiền tố tụng, tố tụng đại diện/b*o chữa/ bảo vệ v* thi h*nh án.
7. Nhân sự - lu*t sư - giầu kinh nghiệm, đại diện/chi nhánh rộng khắp trên to*n lãnh thổ Việt Nam.
8. Không hiệu quả - không thu ph* (ph* được xác định trên tỷ lệ phần "%" của số tiền thu hồi được).

Những loại Nợ SEALAW tiếp nh*n x* lý:
1. Nợ phát sinh từ giao dịch mua bán/cung cấp HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước v* quốc tế.
2. Nợ phát sinh từ giao dịch mua bán TÀI SẢN giữa các tổ chức, cá nhân;
3. Nợ phát sinh từ hoạt động thuê, vay, mượn tiền, t*i sản (bao gồm t*n dụng, ngân h*ng);
4. Nghĩa vụ bồi thường, phạt vi phạm trong/ngo*i hợp đồng/thoả thu*n. Nghĩa vụ theo bản án hình sự, lao động, dân sự, kinh doanh thương mại...
5. Nợ phát sinh từ các quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại khác.Liên hệ hoặc tham khảo thêm:
LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á SEALAW
Địa chỉ: 76 Cù Ch*nh Lan, Thanh Xuân, H* Nội, Việt Nam
Website: dichvuthuno.com / luatsudongnama.com
Điện thoại: 024.35656858 / 0902278899
Email: luatsudongnama@ gmail.com