Nh* xuống cấp cần ra đi nhanh tại Thạnh Lộc qu*n 12
Diện t*ch: 4,6 x 22, tổng diện t*ch l* 72m
Hẻm xe hơi, khu dân cư phát triển, th*ch hợp cho việc xây mới v* xe hơi tại nh*
Giá tốt 2 tỷ 750 triệu
DT: 01248685584