NhÃ* xuống cấp cần ra đi nhanh tại Thạnh Lộc quáº*n 12
Diện tÃ*ch: 4,6 x 22, tổng diện tÃ*ch lÃ* 72m
Hẻm xe hÆ¡i, khu dân cÆ° phát triển, thÃ*ch hợp cho việc xây mới vÃ* xe hÆ¡i tại nhÃ*
Giá tốt 2 tỷ 750 triệu
DT: 01248685584