BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê căn hộ tại qu*n 2
Bán căn hộ tại qu*n 2
Cho thuê/ bán căn hộ Masteri, căn hộ GEM riverside

LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Qu*n 2, Th*nh phố Hồ Ch* Minh, Việt Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
Điện thoại : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn