chpkinhdoanh1

Công việc kế toán phải l*m với Doanh nghiệp mới th*nh l*p CHP

Rate this Entry
by , 11.08.2021 at 18:11 (19 Hit)
Doanh nghiệp mới mới th*nh l*p năm 2021 cần chú ý các thủ tục kê khai thuế với Cơ quan thuế quản lý v* các cơ quan khác có liên quan:

  • Mua Chữ ký số Token thực hiện kê khai tờ khai lệ ph* môn b*i
  • Mở t*i khoản ngân h*ng, đăng ký nộp thuế điện t* v* Nộp lệ ph* môn b*i tương ứng mức vốn điều lệ đăng ký
  • Thông báo t*i khoản ngân h*ng lên Sở kế hoạch nơi cấp đăng ký kinh doanh
  • L*m thủ tục đăng ký s* dụng, phát h*nh hóa đơn điện t*/ hóa đơn giấy lên cơ quan thuế quản lý
  • Đăng ký phương pháp tr*ch khấu hao TSCĐ lên cơ quan thuế
Các chủ Doanh nghiệp hay Kế toán có thể tham gia nhóm Zalo bên dưới, các vấn đề hỗ trợ như tư vấn s* dụng Chữ ký số Token, Hóa đơn điện t*, Phần mềm kế toán, Kê khai thuế mình v* mọi người sẽ tư vấn nhé:

https://zalo.me/g/rchqik703dichvu doanhnghiepmoi . vn/newĐT: 0976924010 -0944054798 -0908803905

Submit "Công việc kế toán phải l*m với Doanh nghiệp  mới th*nh l*p CHP" to Digg Submit "Công việc kế toán phải l*m với Doanh nghiệp  mới th*nh l*p CHP" to del.icio.us Submit "Công việc kế toán phải l*m với Doanh nghiệp  mới th*nh l*p CHP" to StumbleUpon Submit "Công việc kế toán phải l*m với Doanh nghiệp  mới th*nh l*p CHP" to Google

Etiketler: Hibiri Etiketleri Dzenle
Kategori
Uncategorized

Comments