dtktthn2020

Đ*o tạo kế toán thực tế 2020 accounting training

Rate this Entry
by , 10.03.2020 at 17:57 (29 Hit)
NHẬN CUNG CẤP VÀ ĐÀO T*O SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ - HÓA Đ*N ĐIỆN TỬ - PHẦN MỀM KẾ TOÁN

PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MISA SME 2019 - FAST ACCOUNTING

ĐÀO T*O KẾ TOÁN THỰC TẾ GIẢNG VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG GIẢNG D*Y BỘ MÔN KẾ TOÁN T*I CÁC TRƯỜNG Đ*I HỌC, CAO ĐẲNGCHỮ KÝ SỐ - HÓA Đ*N ĐIỆN TỬ (Bản quyền ch*nh thức, có hóa đơn GTGT)Hỗ trợ c*i đặt, Hướng dẫn đ*o tạo s* dụng phần mềmHướng dẫn kê khai thuế, lên BCTC, quyết toán TNDN, TNCN nămTư vấn triển khai Phần mềm kế toán với đơn vị nước ngo*i ... v* nhiều hỗ trợ khác khi s* dụng các dịch vụ Inbox V* kết bạn Zalo để tham gia v*o nhóm hỗ trợ 24/24 với các th*nh viên: kế toán thuế, hóa đơn điện t*, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục lu*t doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhé các bạn

Submit "Đ*o tạo kế toán thực tế 2020 accounting training" to Digg Submit "Đ*o tạo kế toán thực tế 2020 accounting training" to del.icio.us Submit "Đ*o tạo kế toán thực tế 2020 accounting training" to StumbleUpon Submit "Đ*o tạo kế toán thực tế 2020 accounting training" to Google

Etiketler: Hibiri Etiketleri Dzenle
Kategori
Uncategorized

Comments