arkadaşlar merhaba..matlab proje ödevim olarak en az 10 öğrencinin iki vize ve bir final olmak üzere 3 sınav notunu girdiğinizde sonucu HARFLENDİRME NOT SİSTEMİ ile verecek bir program yazmamız istendi..1. vizenin %20 si 2. vizenin %20 si ve finalin %60 ı esas alınacak ve bu üç sonuç toplanıp sonuçta çıkan ortalama hangi harf sistemine denk geliyorsa çıktı olarak o yazacak (örneğin 1. vize=70, 2. vize 70, final=80, sonuç=CB ) şimdiden teşekkürler

AA 90-100
BA 85-89
BB 80-84
CB 75-79
CC 70-74
DC 60-69
DD 50-59
FD 30-49
FF 0-29