Üniversite yaşamınızda pek çok teknik terim duymaya da hazırlıklı olun. Tercihlerinizi yapmadan önce de bunları bilmenizde fayda var. Örneğin bazı üniversitelerde başarılı öğrenciler iki bölüm diploması alarak mezun olabiliyor. Sizin için bu bilgileri içeren küçük bir sözlük hazırladık:


ÇİFT ANADAL: Üniversitelerin kriterleri doğrultusunda başarılı öğrenciler başka bir bölümün derslerini de alarak her iki bölümden de mezun olabiliyor. Örneğin matematik, bilgisayar öğrencisi aynı zamanda bilgisayar mühendisliği derslerini ya da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi aynı zamanda Avrupa Birliği derslerini alarak her iki bölümden mezun olabilir.


ÖĞRENİM HARCI: Harç her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda oldukları belli bir miktar ücreti ifade ediyor. Harç miktarları her yıl yükseköğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri gözönünde tutularak YÖK'ün önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit ediliyor. Varsa yabancı dil hazırlık öğrenimi dahil her yıl öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin beşte biri öğrenciden harç olarak alınıyor.


İKİNCİ ÖĞRETİM:İkinci öğretim dersleri gündüz yapılan öğretimi takiben saat: 17.00'den sonra başlar. ‹kinci öğretim programları öğretim süresi ve öğretimle ilgili diğer konularda gündüz örgün öğretimle farklılık taşımıyor. Farklılık yalnızca ücrette. ‹kinci öğretimin ücreti daha yüksek oluyor.


FAKÜLTE: Bir üniversiteye bağlı olarak yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu.


YÜKSEKOKUL: Belli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir fakülteye ya da doğrudan rektörlüğe bağlı olan bir yükseköğretim kurumu.


ENSTİTÜ: Birbiriyle ilgili bilim dallarından oluşan ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim veren bir yükseköğretim kurumu.

ÖRGÜN ÖĞRETİM : Profesörlerle ya da öğretim görevlileriyle yüzyüze verilen eğitim öğretim işlevi.

AÇIKÖĞRETİM : Uzaktan eğitim-öğretim işlevini yapmak.

VİZE: Dönem içindeki bilgileri taramak amacıyla yapılan ara sınav

FİNAL: Dönem sonunda bütün bir yıl içinde öğrenilen konuları kapsayan bir sonraki sınıfa geçilip-geçilemeyeceğini gösteren yıl sonu sınavı.

BÜTÜNLEME: Yıl sonu sınavında başarısız olunan dersleri kurtarabilmek için yapılan ekstra bir sınav.

YAZ OKULU : Yine başarısız olunan dersleri kurtarmak ya da okulu daha kısa sürede bitirebilmek için yapılan yaz tatillerinde açılan hızlandırılmış eğitim.

YANDAL : Herşeyden önce yan dal programı ikinci bir lisans programı değildir.Ancak bir lisans progr***** kayıtlı öğrencilere ilgi duydukları başka bir programdan ders alma izni verilebilir. Bu programa "Yan dal" programı denir.Üniversite SözlüğüÇ(Alıntıdır...)