2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.08.2009
  Yaş
  34
  Mesajlar
  253
  Konular
  101
  Tecrübe Puanı
  0

  Mimar Sinan Üniversitesi
  Tarihçesi:
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.
  •4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’ deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı ve bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuvarı’ nın da bünyesine katılmasıyla birlikte diğer üniversitelere oranla benzersiz bir boyut ve düzey kazandı. ..Sinema-TV Enstitüsü, Sinema-TV Merkezi’ne dönüştürüldü. (1982)
  •Mimar Sinan Araştırma Merkezi kuruldu. (1984)
  •Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1985)
  •Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş’ taki binasına taşındı . (1987)
  •Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon programı eğitim-öğretime başladı. (1988)
  •Zevkî Kadın Sibyan Mektebi’ nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nce Mimar Sinan Üniversitesi’ ne tahsisi sağlandı. (1989)
  •Resim ve Heykel Müzesi Müzecilik ve Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. (1990)
  •Tophane’deki tarihi Tophane-i Amire binası Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üniversite’ ye tahsis edildi. (1993)
  •Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü kuruldu. Tophane-i Amire Sanat ve Kültür Merkezi hizmete girdi. (1998)
  •Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı. (1999)
  •Fen ve Edebiyat Fakültesi kredili sisteme geçti. (2002)
  •Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kredili siteme geçti. (2003)
  •Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı. (2004)
  •Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü kuruldu. (2006)

 2. #2
  Senior Member aĞıR aBLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.08.2009
  Yaş
  34
  Mesajlar
  253
  Konular
  101
  Tecrübe Puanı
  0

  Ynt: Mimar Sinan Üniversitesi

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.
  Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.

  MİMARLIK FAKÜLTESİ
  Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar mimarlığın tüm alanlarında, İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Plancılığı alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek adamı ve öğretim kadroları yetiştirmek, bu alanlarda özellikle yurdumuzun gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır.
  Bugün fakülte bünyesinde toplanmış bulunan öğretim programlarının hedefi, mimarlık konusu olan konuttan başlayarak sosyal hizmet yapılarından endüstri yapılarına kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar, bu yapıların iç mekanlarını düzenleyecek iç mimarlar, bu yapılardan şehir açık mekanlarına kadar insanlar için gerekli araç ve gereçleri projelendirecek endüstri ürünleri tasarımcıları, makro ölçekte şehir ve bölge planlamaları yapacak elemanları yetiştirmektir.

  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  Ülkemizin en eski ve köklü sanat kurumu olan Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Fen Edebiyat Fakültesi, sanat hayatımızı kültür ve bilimde bir bütün oluşturarak kuvvetlendirmek, akademik düzeyde araştırmasını yapmak ve bunun eğitim ve öğretimle bütünleşmesini gerçekleştirmek amacındadır.

  DEVLET KONSERVATUVARI
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.

  MESLEK YÜKSEKOKULU
  1987 yılında açılmış olan M.S.G.S.Ü. Meslek Yüksekokulu, bu tarihte Moda-Konfeksiyon Programı ile Sümerbank Bakırköy tesislerinde eğitime başlamış, 1989 yılında Mimari Restorasyon Programının Üniversite Kampüsü içindeki tarihi Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nde eğitime katılması ile program sayısı ikiye çıkmıştır.
  Moda - Konfeksiyon Programı 1997 yılında Yedikule’de bulunan Fatih belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasına taşınmıştır.
  2002-2003 öğretim yılında başlayan II. Öğretim ile birlikte 4 program eklenmesiyle Meslek Yüksekokulu Program sayısı 6’ya ulaşmış, Moda – Konfeksiyon Programının ismi Tekstil Programı olarak değişmiştir.
  Meslek Yüksekokulu, eğitimsel çalışmaları ile, gerek ülkemizin Mimari Restorasyon alanına, gerekse Giyim Sektörüne olumlu katkılar sağlama çabası içindedir.

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin 120 yılı aşan geçmişi, birikimi ve lisansüstü eğitime verdiği özel önem çerçevesinde lisansüstü eğitimi üstlenmiş bir birimdir.
  Enstitü, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık Bölümlerinin, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Matematik, Fizik, İstatistik Bölümlerinin ve Enformatik Bölümünün yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerini yürütmektedir. Ayrıca, Üniversitede lisans eğitimi yapılmayan Yapı Mühendisliği Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi ingilizce olarak verilmektedir.
  Enstitü eğitim programları, kuramsal ve uygulamalı derslerin yanısıra, konferans, seminer ve geniş kapsamlı bilimsel etkinliklerlede desteklenmektedir.
  Enstitü, Anabilim Dallarında verilen eğitim programları ve çalışmalar ile ülkemizin çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşumuna katkı, gençlerin bilimsel araştırmaya yönlendirilmesi Enstitünün temel amaçlarını oluşturmaktadır.

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Sosyal Bilimler Enstitüsü, MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin edebiyat alanındaki dalları ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve Devlet Konservatuvarı'nın tüm dallarını içeren yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, fakülteler bünyesindeki öğretim elemanları ile ders saati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
  Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalısması ve bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan ögretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.

  ENFORMATİK BÖLÜMÜ
  Enformatik Bölümü üniversitemizin bilgi teknolojilerine açılan penceresidir. Türkiye’deki diğer enformatik bölümlerinden farklı olarak bilgisayar grafiği konusunda odaklanmıştır. Enformatik Bölümü sürdürdüğü faaliyetlerle sayısal teknolojilerin sanat ve tasarımda daha etkin kullanımına, geliştirilmesine ve yenilikçi kullanım alanları yaratılmasına çalışmaktadır. Bölüm, MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sanat ve tasarım eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programı olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir.
  Lisans seviyesinde sunulan kredili servis dersleri, bilgisayar destekli geometrik modelleme, tasarım, animasyon, multimedya, görüntü işleme teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dersler Güz ve Bahar aylarında açılmakta, üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.
  Bölüm kendi bünyesinde Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST) isimli bir de yüksek lisans programı yürütmektedir. BOST iki yıl süreyle örgün eğitim veren, 25 krediden oluşan bir yüksek lisans programıdır. Programın ilk yılı kredili dersler, ikinci yılı ise öğrencinin danışmanı ile birlikte yürüteceği yüksek lisans tezine yönelik araştırmasından meydana gelmiştir. Program müfredatı Multimedya, Animasyon ve Internet Teknolojileri alanlarında öğrencilerin uzmanlık, araştırma veya proje konularını geliştirmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Konuyu Favori Sayfanıza Ekleyin

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •