Işık Üniversitesi


Işık Üniversitesi köklü bir eğitim kurumudur.
Işık Üniversitesi, arkasında hiçbir sermaye kuruluşu bulunmayan, gücünü yetiştirdiklerinden ve Işık topluluğundan alan Türkiye'nin en eski vakıflarından Feyziye Mektepleri Vakfı tarafından kurulmuştur. Işık Üniversitesi Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, dünyamızı evrensel düşünceyle geleceğe taşıyacak gençleri yetiştirmektedir. Işık Üniversitesi'nin akademik kadrosu kendi dallarında ödüller almış, geniş öğretim ve araştırma deneyimi olan saygın bilim insanlarından oluşmaktadır. Işık Üniversitesi neden-niçin sorusunu soran, bunun yanıtlarını bulabilen, yaratıcı, dinamik, yüreği sevgi dolu, barışçıl, uzmanlaşmak istediği konuya hakim, 21. yüzyılın gençlerini eğitmektedir. Işık Üniversitesi öğrenerek araştırmasını bilen, çağdaş değerlerle donanmış, lider kişilikli bireyleri toplumumuza kazandırmayı amaç edinmiştir.

Işık Üniversitesi uluslararası düzeyde uzmanlaşmayı ve katılımı ilke edinmiştir. Işık Üniversitesi en az bir yabancı dile, özellikle İngilizce'ye hâkim, temel sosyal ve fen bilimlerini özümsemiş, bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen, mesleğini sadece ülkesinde değil dünyanın her yerinde uygulayabilen gençleri yetiştirmektedir . Işık Üniversitesi evrensel boyutta bilimsel eğitim vermeyi hedeflediğinden, tüm dünyada bilim ve tekniğin ortak dilinin İngilizce olduğunun bilinciyle, öğrencilerine bütün bölümlerinde, ingilizce dilinde eğitim vermektedir.
Işık Üniversitesi yurtdışındaki üniversitelerle -Cornell University, Scranton University, Virginia Polytechnic Institute and State University, Drexell University, South Bank University of London, Klaus Steillmann Enstitüsü- akademik işbirliği protokolleri yaparak öğrencilerine bir ya da iki yarıyılı kapsayacak bir 'dönemsel öğrenim' yapabilme olanağını sunmaktadır. Işık Üniversitesi, modern cihaz ve gereçlerle donatılan laboratuvarları ile, öğrencilerine kuramsal eğitimin yanı sıra, uygulamalı eğitime de büyük önem vermektedir. Işık Üniversitesi, Avrupa Komisyonu destekli projelerde yer alma bakımından Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biridir. Avrupa'dan birçok kuruluş ile müşterek proje teklifleri hazırlamıştır ve bu faaliyetlerini 6. çerçeve programında da sürdürmektedir.
Işık Üniversitesi dünyanın seçkin üniversitelerinin yaptığı gibi, "büyük kente yakın ancak büyük kentin karmaşasından uzak" olağanüstü bir doğal doku içinde; zengin lisans programları ile desteklenmiş, eğitim ilkelerini gerçekleştirmek üzere Şile Kampusu'nda Bir Bilim Kenti yaratmaktadır . Işık Üniversitesi'nin gerek Maslak gerekse Şile Kampusu'nda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilerine sağladığı kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile sosyal yaşamlarına da gerçek bir zenginlik katmayı amaçlamaktadır.


Ç(Alıntıdır...)