Doğu Akdeniz Üniversitesi - KKTCDoğu Akdeniz Üniversitesi, 1979 yılında temelleri atılmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak faaliyete geçti. Yine aynı yıl Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği bölümlerinde toplam 105 öğrenciyle, üç yıl sürecek eğitim programını başlattı. Hedef, mühendis ile teknisyen arasında mesleki niteliğe sahip ara elemanları eğitmek ve başarılı olan öğrencilere "teknisyen-mühendis" diploması vermekti.

1984 yılında İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği bölümleri dört yıllık programlara dönüştürüldü.

1985 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümetleri KKTC'de "Doğu Akdeniz Üniversitesi" adında bir üniversite kurulması konusunda görüş birliğine vardı. Bu çerçevede, adaya gelen T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü üniversiteye dönüştürmek için incelemelerde bulundu. 1986 yılında da, KKTC Meclisinin kabul ettiği ve 18/86 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alarak bir devlet-vakıf üniversitesine dönüştürüldü. Aynı yıl, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu kuruldu. Gelişimine 1990 yılında Mimarlık Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okullarını da bünyesine katıp bu fakültelerde de eğitime başladı eğitime başladı. 1996 yılında Hukuk, 1997'de İletişim Fakültesi ve 1999 yılında Eğitim Fakülteleri eğitim-öğretime başladı.

7 fakülte, 2 yüksekokul ve Yabancı Diller Okulunda, 28 lisans, 9 önlisans ve 33 yükseklisans ve doktora programlarıyla 68 farklı ülkeden 20.000'den fazla öğrencisiyle ve kendi alanlarında uzman 35 farklı ülkeden 1000'i aşkın öğretim elemanıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi 12 yeni lisans programıyla, hızlı büyümeye, yenilikleriyle öncü olmaya ve kalitede zirveye tırmanış hedefi ile tam anlamıyla Uluslararası bir dünya üniversitesi olma yolunda devam etmektedir.Su an Türkiye de 12. Dünyada ise 1277. sırada yer almaktadır.

Üniversiteye Bağlı Bölümler
Fakülteler [değiştir]Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitim Bölümü
Eğitim Bilimleri
Bilgisayar ve ögretim teknolojileri ögretmenligi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans Programı


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
İngiliz Dili Eğitimi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Türkçe Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Fizik-Kimya
Genel Eğitim
Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Müzik
Psikoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi
Hukuk
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Radyo-Televizyon ve Sinema
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Uluslararası Finans
Ekonomi
İşletme
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası İlişkiler
AB İlişkileri
Siyaset Bilimi
Kamu Yönetimi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Elektrik/Elektronik Mühendisliği ABET denkliği almış bölümün internet bağlantısı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği [1]
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

Enstitüler Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
İleri Teknoloji Araştirma Geliştirme Enstitüsü
Uzaktan Eğitim Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Okullar
Turizm Otelcilik Yüksek Okulu
Rekreasyon Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık)
Turizm ve Otelcilik (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu
Bilgisayar Destekli Muhasebe
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilgisayar Programcılığı Ön-lisans
Bilişim Teknolojileri
Büro Yönetimi
İnşaat Teknolojisi

Misyon-Vizyon Doğu Akdeniz Üniversitesi misyonunu ve üniversite olarak vizyonunu şu şekilde açıklamıştır:


Misyon "Bölgemizde hem eğitim hem de araştırma alanlarında gösterdiğimiz başarılara paralel olarak en önemli misyonumuz aşağıda sıraladığımız alanlarda birlikte hareket etmektir:

* Kültürel, sosyal, ideolojik ve siyasi fikirlerine bakılmaksızın öğrenci ve öğetim üyelerinin farklı ülkelerden geldiği ve üstün vasışara sahip olduğu bir akademik ortam sunmak;

* Saygı, anlayış ve sorumluluk taşıyabilmeyi aşılayan entelektüel bir ortam yaratmak;

* Üniversitenin kısa ve uzun vadeli olarak belirlediği çalışmalarında tüm üniversite çalışanlarının ve onların temsil ettiği organizasyonları katılımını sağlamak

* Üniversite mensuplarına hem analiz yapıp hem de eleştirel düşünmelerini sağlayacak bir ortam hazırlamak, akademik personel ve öğrencileri bilgi edinme, yaratma ve uygulama gibi üniversitenin temel değerlerini kazanırken, birlikte hareket etmelerini sağlarken farklı bakış açılarının da oluşumunu cesaretlendirmek;

* Kararlarında ve faaliyetlerinde şeffaf; programlarını ve takip ettiği siyaseti etkili bir şekilde uygulayan bir kurum olmak;

* Tüm Akdeniz bölgesinde bulunan toplumlara aynı tavır ve tutumla yaklaşarak bilgi, hizmet ve teknoloji sunmak ve sıkı ilişkiler kurmak;

* Hem Kıbrıs hem de tüm Akdeniz Bölgesinde çevreyi korumak için çözümler önermek ve desteklemek için yoğun akademik ve toplumsal girişimlerde bulunmak."


Vizyon Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en önde gelen akademik eğitim kurumu olarak daha da ileriye ***ürmek ve geliştirmektir. Bu doğrultuda ilerlerken, DAÜ'nün vizyonunu çerçeveleyen noktalar ise;

* Öğrencilerini eleştirel düşünebilen, yaşadıkları topluma bilimsel alanda katkı koyabilecek, dürüst ve mesleki sorumluluk alabilecek, yeniliklere açık, kişilik sahibi olmuş bireyler olarak eğitmek; * Üniversite içinde ve toplumda kültürel çeşitlilik ve anlayışı geliştirmek;

* Toplumun refahına katkıda bulunmak ve bölgede ilerlemenin ve barış içinde birlikte yaşayabilmenin kalıcı hale gelmesine katkıda bulunmak;

* Öncelikleri akademik özgürlük ve eğitim ve araştırma alanlarında en üst düzeyde kaliteyi yakalamaya vererek ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde öncü bir rol üstlenmek;

* Demokratik, şeffaf ve özerk bir kurum olmak olarak sıralanabilir. "Doğu Akdeniz Üniversitesi - KKTC
Ç(Alıntıdır...)