Kanalın içindeki atık su akıntısı tuz çözeltisi ekleyerek veya kaynağın
giriş ve çıkış noktasındaki tuz konsantrasyonu ölçülerek belirlenebilir.
Kaynağın giriş noktasındaki tuz konsantrasyonu 50mg/litredir.%30 u tuz
olan 100 kg bir tuz çözeltisi 1 dakikada ekleniyor. En son alt çıkış
kaynağındaki tuz konsantrasyonu ağırlıkça (kütlece) %0.1oluyor.
Kanaldaki kütlesel ve hacimsel akış miktarı ne kadardır ?

sorunun çözümü hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim!!