Arkadaşlar aşağıdaki sorunun çözümü lazım yardımcı olmanızı rica ediyorum.

277 oC sıcaklık ve 5 bar basınçta olan 1Kmol ideal gaz sırasıyla şu işlemlere tabi tutulmaktadır: Gaz önce tersinir adyabatik olarak 1 bar basınca kadar genişletilmekte, daha sonra sabit hacimde ilk sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Ardından da tersinir izotermik olarak ilk basınca kadar sıkıştırılmaktadır. Verilenlere göre Durum değişimini P-V ve T-S diyağramlarında gösterip her bir işlem için entropi değişimlerini hesaplayınız.