TUĞLA DOLGU DUVARLARIN MODELLENMESİ

Mevcut yapıların güçlendirilmesinde halen biz yani hepimiz tuğla dolgu duvarları sadece ağırlık olarak kirişlerin üzerine yayılı yük olarak yansıtıyoruz o kadar. Ama gerçekte tüm dünyada yapılan bilimsel deneyler ve analitik çalışmalarla da örtüşmektedir ki.. bu dolgu duvarlar yapının deprem davranışını 1.derecede etkileyen peryot, deplasman,gibi değerleri %90 lara varan oranlarda değiştirmektedir.

Bunun diğer bir ispatı da büyük Marmara depreminde görülmüştür. Tarafımızdan tüm bölgede yapılan 200 e yakın orta hasarlı binanın güçlendirme projelerinin hazırlanma safhasında görülmüştür ki bu binaların % 90 a yakını göçme durumundadır halbuki şiddetli bir depremde bu yapılar göçmemiş bizim can güvenliği dediğimiz seviyeyi sağlamışlardır.

Peki bu nasıl izah edilecek bizim hesaplarımıza göre göçmesi gereken yapılar göçmeyerek ayakta kalabilmişlerdir. Şu halde ya bizim hesap yöntemlerimiz yanlıştır veya bir şey gözden kaçırılmaktadır. hesap yöntemlerinin yanlış olması mümkün değildir.çünkü bu yöntemlerle bütün dünyada binlerce yapı ayakta durmaktadır o halde bizim gözden kaçırdığımız şey işte bu dolgu duvarlardır.

Dolgu duvarları hesaba katan herhangi bir statik program henüz yoktur.bu konuda yalnızca amerikan FEMA'nın bazı önerileri vardır. bizde ise üniversitelerimizde bu konuda yapılmış epey çalışma mevcuttur.

İşte bu çalışmalara göre tuğla dolgu duvarlar 2 ucu mafsallı diyagonal basınç çubukları olarak modellenmekte kalınlığı ve yoğunluğu ve elastise modülü tuğla duvarın değerleri alınmaktadır.genişliği içinse muhtelif öneriler vardır FEMA'nın önerdiği MAİNSTONE'nın formülüdür.UĞUR OFLAZ
PROJE KONTROL MÜŞAVİRİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ