Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası"nın kurulmasıyla birlikte 19 Ocak 1954 yılında çalışmalarına başlamıştır.
KMO İstanbul Şubesi 1998 yılı öncesinde yaklaşık 6 000 üyesi ile İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik illerini kapsayan görece büyük bir örgüt birimi idi. İstanbul Şubesini üye sayısı açısından küçültüp görece daha etkin bir üye - örgüt ilişkisi geliştirebilmek amacıyla başarılı çalışmalar yürüten Kocaeli ve Tekirdağ İl Temsilciliklerinin Şube ve Bölge Temsilciliğine dönüştürülmesi önerisi Genel Kurul süreçlerinde olumlu bulunarak bu yeni birimlerin oluşmaları karar altına alındı. İstanbul Şubesi hala çok fazla üyeye sahip: Üye sayısı 4000'i aşıyor. Ancak en azından ulaşılacak alan oldukça küçüldü. Yönetim Kurulları İstanbul il sınırları içindeki bu yeniden yapılanmanın sağladığı olanakları örgütlenmenin geliştirilmesine aktarmak için çabaladı. Bu çabalar gelecek dönemlerde de özel önem verilerek sürdürülmelidir. Kimya Mühendisleri Odası olabildiğince çok sayıda üyesine ulaşabilecek bir alt yapıyı ve işleyişi kurumlaştırdığı zaman çalışmalara katılımın artmasını bekleyebilecek ve her alanda daha etkin olmayı hak edecektir.

İstanbul Şubesi, yıllarca kiralık yerlerde barındıktan sonra Kimya Mühendisleri Odası'nın Mart 1998 de satın aldığı yeni yerine Eylül 1999 da taşındı.
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kimya Mühendisleri Odası'nın genel ilkelerinin kılavuzluğunda çalışmalarını üyelerinin ve toplumun yararını gözeten bir bakış açısıyla yürütmektedir. Kimya Mühendisleri Odası yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olarak, eğitim-öğrenim, Kimya, Kimya Sanayi, Enerji, Çevre, Yangın, İşçi Sağlığı-İş Güvenliği vb. gibi Kimya Mühendisliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm konularda bilgi üretmeyi ve bu bilgileri kamuoyuna iletmeyi görev bilmektedir. Böylece İstanbul Şubesi de gerek üyelerinin ve aday üyelerinin bilgilendirilmesi, mesleki çıkarlarının savunulması, kimya mühendisliği mesleğinin tanıtılması ve gerekse Kimya Mühendisleri Odası'nın görev alanına giren konularda kamu yararını gözeten politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.
Bilindiği gibi İlgili yasa uyarınca KMO; Kimya Mühendislerinin örgütlülüğünün geliştirilmesi, meslek ve ülke sorunlarının bütünlüğü içerisinde ülke çıkarlarının, Kimya Mühendislerinin özlük haklarının savunulması, mesleki birikimlerinin geliştirilmesi, Oda'nın işyerleri ile ilişkilerinin sağlanması amacı ile işyeri temsilcilikleri de kurabilmektedir. İstanbul Şubesinin on işyerinde temsilciliği bulunmaktadır (Aralık 2001).
Ayrıca KMO'da üye katılımını sağlama ve bilgi üretme aracı olarak Yönetim Kuruluna bağlı yarkurullar oluşturulmaktadır. Yarkurullar Odanın üyeleri ile ilişkisini sağlayan ve konunun uzmanı üyelerin katılımıyla Oda görüşlerinin ortaya çıkarıldığı, çeşitli etkinliklerin üretildiği çalışma birimleridir. İstanbul Şubesinin Sorumlu Müdürlük ve Çevre konularında yarkurulları vardır (2001).
İstanbul Şubesi Kimya Mühendisliği öğrencilerinin KMO ya aday üye olabilmelerini başlatmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin en önemli çalışmaları iki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi ile başta Sorumlu Müdürlük Eğitim Programı olmak üzere çeşitli konularda yapılan eğitimler, kısa süreli okullar, kurslar ve açık oturumlardır. Sorumlu Müdürlük Kurumunun özerk, başarılı ve etkin olarak çalışmasını sağlamak Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin en önemli amaçları arasındadır.