Cty Chế biến thực phẩm tự nhiên S*i gòn Nassfood l* đơn vị tiên phong trong việc định hướng xây dựng hệ thực phẩm ăn nhanh v* tiện lợi dựa trên nền tảng nguyên liệu 100% tự nhiên. Khai thác tối đa giá trị Nông sản ngo*i dinh dưỡng tốt m* còn phải có dược t*nh cao giúp nâng cao sức khỏe người tiêu dùng v* được canh tác hữu cơ.