SEALAW có 40 lu*t sư cùng 25 cán bộ pháp lý chuyên môn, 18 tổ chức th*nh viên trong liên minh pháp lý SEALAW GROUP, gần 20 năm hình th*nh phát triển đã thụ lý giải quyết trên 18.000 vụ/việc.


1. Dịch vụ THU NỢ doanh nghiệp hợp pháp, chuyên nghiệp, hiệu quả trước tố tụng: dichvuthuno.com
2. Chuyên gia cao cấp tư vấn, x* lý giải quyết TRANH CHẤP KINH DOANH THƯ*NG M*I, sở hữu tr* tuệ.
3. Dịch vụ ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Th*nh l*p, thay đổi đăng ký kinh doanh nghiệp vốn trong nước v* vốn nước ngo*i (l*p mới, sáp nh*p, hợp nhất, chia tách; thay đổi th*nh viên/cổ đông, vốn, t*i sản; thay đổi trụ sở; VP đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh...). luatsudongnama.com
4. Tư vấn l*p dự án đầu tư, nh* xưởng, máy móc thiết bị.
5. Tư vấn các hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn.
6. Tư vấn, x* lý tranh chấp nội bộ (th*nh viên góp vốn, lao động).
7. Tư vấn cấp chứng chỉ, chứng nh*n các loại: chứng chỉ h*nh nghề, an nin tr*t tự, phòng cháy chữa cháy, năng lực xây dựng, dược mỹ phẩm, thực phẩm, giấy phép.... giayphepviet.com
8. Tư vấn SO*N THẢO, thẩm tra v* cung cấp miễn ph* các loại Mẫu văn bản trong hoạt động doanh nghiệp (hợp đồng, đơn từ, công văn, biểu mẫu...). tracuuvanban.com
9. Tham gia tố tụng to* án hoặc trọng t*i: kinh doanh thương mại, ly hôn, chia thừa kế, tranh chấp nh* đất, hình sự, lao động, h*nh ch*nh...
10. Bảo hộ, đại diện, quản lý, khai thác quyền tác giả: quyentacgia.org
11. Đại diện ngo*i tố tụng v* dịch vụ khác. luatsudongnama.vn

Liên hệ hoặc tham khảo thêm:
LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á SEALAW
Địa chỉ: 76 Cù Ch*nh Lan, Thanh Xuân, H* Nội, Việt Nam
Website: luatsudongnama.com / dichvuthuno.com
Điện thoại: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: contact@ sealaw.vn / luatsudongnama@ gmail.com
Skype: luatsudongnama