Tôi được tặng 2 Voucher nghỉ dưỡng (2 ng*y 1 đêm) tại Hoi An Town Resort (Cẩm H*, Tp.Hội An, Tỉnh Quảng Nam), phòng Deluxe King (phòng lớn d*nh cho 2-4 người), nay muốn nhượng lại 1 Voucher với giá rẻ. Anh chị v* các bạn quan tâm vui lòng liên hệ 028 7109 39 88. Xin cảm ơn