Quan điểm của Lu*t sư Đông Nam Á, một vụ án ly hôn th*nh công l* vụ án chấm dứt quan hệ hôn nhân trung thực, ch*nh xác, đồng thời thỏa mãn mong muốn của khách h*ng về t*i sản, nuôi con. Việc "rùm beng, lùm xùm" chỉ l* chiến thu*t bất đắc dĩ trong quá trình x* lý vụ án.
Hiểu đơn giản, chiến lược l* t*p hợp các kế hoạch, quyết định về các mục tiêu d*i hạn v* các biện pháp, cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó, trong đó đặc biệt quan trọng việc phối hợp các kế hoạch, quyết định v* kết quả của từng công việc. Chiến lược khác với chiến thu*t. Hiểu nôm na, đó l* kế hoạch tổng thể để giải quyết một chuỗi công việc n*o đó.
Việc ly hôn l* tổ hợp các công việc, như x* lý quan hệ nhân thân, quan hệ gia đình, t*i sản, con cái, kinh doanh... Mỗi công việc đều đòi hỏi phải tuân theo trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có việc phải theo quy định pháp lu*t.
Tuy nhiên, công việc được thực hiện đều xuất phát từ các mục đ*ch sâu xa m* các bên mong muốn đạt được, v* dụ như được quyền nuôi con, được chia nhiều t*i sản, được quản lý doanh nghiệp...
Để thực hiện các công việc v* đạt mục đ*ch của một trong các bên cần có sự đánh giá thực trạng, chuẩn bị thu th*p t*i liệu chứng cứ có lợi, xây dựng phương án x* lý từng t*i sản, chuẩn bị các phương án x* lý tình huống xấu.... trong một khoảng thời gian nhất định.
Do v*y, khi tiến h*nh ly hôn cần có chiến lược tổng thể, bao gồm nhiều kế hoạch triển khai cho từng công việc... việc ly hôn không thể nóng vội, gấp gáp vì có thể bỏ qua nhiều vấn đề, khi ra tố tụng sẽ vương mắc, kéo d*i, th*m ch* bất lợi hoặc không thể đạt được mục đ*ch đề ra. Nhiều vụ án lý hôn gần đây l* v* dụ cho sự thiếu t*nh chiến lược gây kéo d*i, rùm beng v* các bên đều mệt mỏi, không đạt mục đ*ch mong muốn.
Với kinh nghiệm giải quyết h*ng trăm vụ án lý hôn có tranh chấp nuôi con hay t*i sản giá trị trên nghìn tỷ đồng, chúng tôi khuyến nghị các bên liên quan trước khi quyết định tiến tới lý hôn nên tiến h*nh theo trình tự sau:
1. Bình tĩnh đánh giá quan hệ nhân thân.
V* dụ: tình cảm vợ chồng có còn hay không ? Còn mong muốn chung sống, gìn giữ v* xây dựng gia đình chung không ? Còn mong muốn cùng chung nuôi dạy con cái, vun đắp t*i sản chung không ? Quan hệ tình cảm, tình dục ? Có thể h*n gắn quan hệ vì mục đ*ch chung ?
2. Con chung.
- Ai có Điều kiện nuôi dưỡng con tốt nhất hay cho con có cơ hội phát triển cả về tâm sinh lý, cơ sở v*y chất, tương lai nghề nghiệp, cuộc sống ?
- Tuổi con ? Đánh giá khả năng quyền ưu tiên nuôi con theo lu*t.
- Quan điểm, mong muốn của con với người nuôi dưỡng, cuộc sống, học t*p, quan hệ...
- Quan hệ anh em của con ?
- Mức độ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, cuộc sống của con khi ở riêng, chung với con cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha ?
- Mức độ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, cuộc sống của con khi ở cùng cha dượng, mẹ kế ?
LƯU Ý: Phải luôn đặt lợi *ch của con lên trên lợi *ch cha mẹ. Tuyệt đối không s* dụng con l*m biện pháp trả đũa, công cụ mặc cả hoặc gi*nh gi*t vì thù hằn cá nhân giữa vợ chồng.
3. T*i sản.
- Phân loại v* đánh giá thực trạng.
Loại t*i sản có thể thống kê theo các dạng: động sản - bất động sản, Hợp pháp - chưa hợp pháp, Có giấy tờ sở hữu - chưa có giấy tờ, Có tranh chấp - không có tranh chấp, Riêng - chung, Cá nhân - tổ chức, T*i sản chung hai vợ chồng - t*i sản chung với cá nhân, tổ chức khác, T*i sản kinh doanh (đầu tư, góp vốn), Quyền về t*i sản (thừa kế, đòi nợ.....), T*i sản tr* tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế...). Định giá tạm t*nh hoặc ch*nh thức.
- Phù hợp với loại t*i sản, mong muốn được chia để xây dựng kế hoạch chuẩn bị, triển khai cho phù hợp.
+ Các t*i sản cá nhân, sở hữu riêng cần x* lý trước tránh bị đưa v*o diện tranh chấp. Ngược lại, thu th*p t*i liệu chứng cứ chứng minh t*i sản chung bị bên kia tẩu tán, che đ*y.
+ T*i sản sở hữu chung vợ chồng thì tìm t*i liệu chứng minh.
+ T*i sản sở hữu chung tổ chức, cá nhân khác, thu th*p t*i liệu chứng minh.
+ T*i sản kinh doanh (Cổ phần, chứng khoán, vốn góp, trái phiêu...) tùy theo thực trạng, mong muốn m* chuyển giao, cơ cấu, rút vốn, hạch toán...
Trong phần n*y đặc biệt lưu ý x* lý quyền quản trị, kiểm soát doanh nghiệp thông qua quyền sở hữu vốn (tỷ lệ vốn góp, cổ phần) thể hiện khi nắm vị tr* quản lý cấp cao Chủ tịch HĐQT, TGD.
+ Tiền mặt, T*i khoản, Tiết kiệm... x* lý hợp lý.
+ T*i sản sở hữu tr* tuệ, xác định thời hạn, phạm vi quyền m* cơ cấu, chuyển giao hoặc mở rộng, hạn chế quyền cho phù hợp mục đ*ch.
+ "X* lý" t*i sản chưa có giấy tờ sở hữu theo mong muốn.
+ X* lý t*i sản tranh chấp, "đẩy" tình trạng tranh chấp, suy giảm giá trị...
+ Yêu cầu phong tỏa, ngăn chặn giao dịch... Để bảo to*n t*i sản.
+ Quyền về t*i sản, "x* lý" hợp lý phù hợp mục đ*ch.
....
4. Nghĩa vụ
- Nợ chung vợ chồng.
- Nợ chung cá nhân, tổ chức khác. "Chuyển" nợ chung riêng.
- Thế chấp bảo lãnh, "x* lý" phù hợp mục đ*ch.
- Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng ? mức độ ? thời gian ? cách thức ?
5. Tố tụng
- Lựa chọn thời điểm th*ch hợp để nộp đơn: khi bên kia đang có nhu cầu lớn dễ chấp nh*n mọi yêu cầu, điều kiện.
- Kéo d*i hay rút ngắn thời gian, thủ tục phù hợp "mục đ*ch".
- Lựa chọn, áp dụng kết hợp tác động ngo*i tố tụng.
- ......
Tóm lại, việc ly hôn cần l*p kế hoạch, chiến lược lâu d*i v* chi tiết để đạt được mục đ*ch v* dự phòng mọi rủi ro. Việc l*p chiến lược, kế hoạch thế n*o còn tùy thuộc v*o năng lực, kinh nghiệm của mỗi lu*t sư v* nhu cầu, mong muốn của người ly hôn. Đặc biệt, Lu*t sư cần có kinh nghiệm v* kiến thức tổng hợp để nhìn nh*n vụ án một cánh tổng thể khách quan hoặc chi tiết.
Trên đây chỉ l* các nét cơ bản nhất, mỗi vụ việc, con người sẽ có sự khác biệt nên việc áp dụng cần sự linh hoạt, sáng tạo v* "phù hơp". Độc giả có thể download mẫu đơn (có chỉ dẫn khai) v* hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn tại website: tracuuvanban.com.
B*i chia sẻ được thực hiện bởi thạc sỹ, lu*t sư Nguyễn Mạnh Thu*t - Giám đốc Lu*t sư Đông Nam Á.

LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á SEALAW có những khả năng gì ?
Với kinh nghiệm v* kiến thức tổng hợp nên LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á (SEALAW) được nhiều khách h*ng đánh giá l* tổ chức lu*t sư tư vấn ly hôn hiệu quả h*ng đầu.
SEALAW có 40 lu*t sư cùng 25 cán bộ pháp lý chuyên môn, 18 tổ chức th*nh viên trong liên minh pháp lý SEALAW GROUP, gần 20 năm hình th*nh phát triển đã thụ lý giải quyết trên 18.000 vụ/việc.
1. Dịch vụ THU NỢ doanh nghiệp hợp pháp, chuyên nghiệp, hiệu quả trước tố tụng: dichvuthuno.com
2. Chuyên gia cao cấp tư vấn, x* lý giải quyết TRANH CHẤP KINH DOANH THƯ*NG M*I, sở hữu tr* tuệ.
3. Dịch vụ ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Th*nh l*p, thay đổi đăng ký kinh doanh nghiệp vốn trong nước v* vốn nước ngo*i (l*p mới, sáp nh*p, hợp nhất, chia tách; thay đổi th*nh viên/cổ đông, vốn, t*i sản; thay đổi trụ sở; VP đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh...). luatsudongnama.com
4. Tư vấn l*p dự án đầu tư, nh* xưởng, máy móc thiết bị.
5. Tư vấn các hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn.
6. Tư vấn, x* lý tranh chấp nội bộ (th*nh viên góp vốn, lao động).
7. Tư vấn cấp chứng chỉ, chứng nh*n các loại: chứng chỉ h*nh nghề, an nin tr*t tự, phòng cháy chữa cháy, năng lực xây dựng, dược mỹ phẩm, thực phẩm, giấy phép.... giayphepviet.com
8. Tư vấn SO*N THẢO, thẩm tra v* cung cấp miễn ph* các loại Mẫu văn bản trong hoạt động doanh nghiệp (hợp đồng, đơn từ, công văn, biểu mẫu...). tracuuvanban.com
9. Tham gia tố tụng to* án hoặc trọng t*i: kinh doanh thương mại, ly hôn, chia thừa kế, tranh chấp nh* đất, hình sự, lao động, h*nh ch*nh...
10. Bảo hộ, đại diện, quản lý, khai thác quyền tác giả: quyentacgia.org
11. Đại diện ngo*i tố tụng v* dịch vụ khác. luatsudongnama.vn

Liên hệ hoặc tham khảo thêm:
LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á SEALAW
Địa chỉ: 76 Cù Ch*nh Lan, Thanh Xuân, H* Nội, Việt Nam
Website: luatsudongnama. com / dichvuthuno. com
Điện thoại: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: contact@ sealaw.vn / luatsudongnama@ gmail.com
Skype: luatsudongnama