Miễn thuế môn b*i năm 2020 cho doanh nghiệp th*nh l*p mới từ ng*y 25/2/2020 áp dụng theo nghị định 22/2020/NĐ-CP ch*nh phủ ban h*nh


Ch*nh phủ vừa ban h*nh nghị định 22/2020/NĐ-CP bổ sung cho nghị định 139 về trong đó điểm lợi *ch tốt cho các doanh nghiệp đó l* miễn thuế môn b*i năm đầu tiên cho doanh nghiệp mới th*nh l*p v* áp dụng cho những doanh nghiệp th*nh l*p sau ng*y 25/2/2020MỞ XONG CTY NHỚ ỚI MÌNH HỖ TRỢ TIẾP NHÉ

Dịch vụ triển khai các công việc chuyên môn với Doanh nghiệp mới th*nh l*p: Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, chữ ký số, hóa đơn điện t*, cung cấp data doanh nghiệp, thiết kế logo, website, quảng cáo onlineALL FOR ONE - ONE FOR ALLWE WORK TOGETHERLIÊN HỆ: 0915219101Inbox v* kết bạn Zalo/FB để tham gia v*o nhóm hỗ trợ 24 / 24 với các th*nh viên: kế toán thuế, phần mềm kế toán, hóa đơn điện t*, chữ ký số, tư vấn hồ sơ thủ tục lu*t doanh nghiệp nhé các bạn